021-65607910

021-65607523
​​​​​​​021-65607522

کیلومتر 12 جاده قدیم (فتح) سه راه شهریار بعد از زیر گذر سعید اباد مجتمع ایدکو

شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان
(ایدکو)

بیانیه مأموریت سازمانی

​مأموریت
- ارائه خدمات تأمین نیروی انسانی
- تأمین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سازمانی
- ارائه خدمات حمل و نقل و لجستیک 
- انجام خدمات در حیطه خدمات عمومی، صنعتی، نگهداری و تعمیرات و ترابری
- انجام خدمات بسته بندی و عملیات جمع آوری قطعات خودرو
​​​​​​​
چشم انداز
کسب جایگاه ممتاز در ارائه خدمات پشتیبانی در سطح گروه صنعتی ایران خودرو تا سال 1405
توسعه فعالیت‌ها در راستای مأموریت شرکت در سطح خارج از گروه صنعتی ایران خودرو
ورود به کسب و کارهای جدید

ارزش ها  
شرکت ایدکو همسو با ارزش های سازمانی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ارزش های ویژه خود را به شرح ذیل تبیین و مدیران و کارکنان خود را در  رعایت آن‌ها ملزم نموده است:
- اولویت قراردادن کیفیت
- اخلاق مداری، مسئولیت پذیری، راز داری و احترام متقابل
- توجه به منافع ذی نفعان

اهداف کلان  
- ارائه برترین کیفیت خدمات و کسب بهترین سطح رضایت مشتری و سهامداران
- ایجاد برند شناخته شده و برتر در سطح استان با  بالاترین سطح اعتماد مشتری