021-65607910


021-65607523
​​​​​​​021-65607522

کیلومتر 12 جاده قدیم (فتح) سه راه شهریار بعد از زیر گذر سعید اباد مجتمع ایدکو

شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان

معرفی شرکت

1383/09/ شرکت توسعه صنعت وخدمات ایرانیان (ایدکو) ب ا سرمایه گذاري شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو درتاریخ 02 تاسیس گردی شرکت ایدکو از بدو تاسیس تا کنون با استفاده از تجارب ارزنده مدیران خود که طی سال هاي متمادي فعالیت در بخش هاي مختلف گروه صنعتی ایران خودرو اخذ نموده اند و با بهره گیري از نیرو هاي کارشناسی زبده با انجام فعالیت هاي ذیل حضور چشمگیري در ارائه خدمات به گروه صنعتی ایران خودرو داشته و اکنون از ایدکو می توان بعنوان بزرگترین شرکت خدماتی با حدود 75 مورد قرارداد بیش از 4500 نفر نیروي انسانی کارآمد در سطح گروه صنعتی ایران خودرو و سایر شرکت ها یاد نمود . این و گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی ، عضو انجمن مدیریت منابع انسانی و انجمن ISO شرکت داراي گواهینامه 9001:2008 صنفی کارفرمایان شرکت هاي خدماتی می باشد

100% تضمینی

در حال طراحی ...

اعضای شرکت

در حال طراحی ...
چشم انداز
در حال طراحی ...

خدمات

لجستیک ، توسعه منابع انسانی و صنایع غذایی
خدمات بیشتر

خدمات

استاندارد

در حال طراحی
در حال طراحی
در حال طراحی

در حال طراحی

پایه

در حال طراحی
در حال طراحی

پیشرفته

مشتریان

در حال طراحی ...

مدیر عامل

در حال طراحی ...

در حال طراحی ...

کارآفرین خصوصی

در حال طراحی ...

در حال طراحی ...

معاون

در حال طراحی ...

بهترین را انتخاب کنید

در حال طراحی ...

در حال طراحی ...

مشاوره رایگان

تماس با ما